ویژه‌های اگروفیلم

گلدان معلق در هوا

کشاورزی مدرن
2,327 بازدید 13 ارديبهشت 1400

تکنولوژی در مرکبات

کشاورزی مدرن
1,505 بازدید 13 ارديبهشت 1400

ملون گلخانه ای

کشاورزی مدرن
2,118 بازدید 13 ارديبهشت 1400

جدید‌ترین ویدیو‌ها

نحوه رنگ کردن درختان

متفرقه
11 بازدید 19 ارديبهشت 1400

رنگ مخصوص درخت

متفرقه
39 بازدید 13 ارديبهشت 1400

دستگاه شخم زدن دستی

کشاورزی مدرن
24,688 بازدید 13 ارديبهشت 1400

روش ساخت تراریوم با لامپ

خلاقیت
13,075 بازدید 13 ارديبهشت 1400

روش صحیح هرس درخت سیب

آموزش هرس
11,208 بازدید 13 ارديبهشت 1400

دستگاه نشاکار شالی

کشاورزی مدرن
18,813 بازدید 13 ارديبهشت 1400

نانو در کشاورزی

کشاورزی مدرن
1,397 بازدید 13 ارديبهشت 1400

گلدان معلق در هوا

کشاورزی مدرن
2,327 بازدید 13 ارديبهشت 1400