آفات

فیلم آفات

تهدید و آفت زنبور عسل

آفات
۳۵۳ بازدید 17 خرداد 1400

چرخه زندگی تریپس

آفات
۱,۴۷۰ بازدید 17 خرداد 1400

مرگبارترین حشرات دنیا

آفات
۱,۹۶۴ بازدید 13 ارديبهشت 1400

خطرناکترین حشرات دنیا

آفات
۳,۷۱۴ بازدید 7 فروردين 1400

مرگبارترین آرواره های دنیا

آفات
۱,۴۹۷ بازدید 7 فروردين 1400

جذابترین جدال برای بقا

آفات
۱,۲۱۰ بازدید 7 فروردين 1400

کنترل مینوز مرکبات

آفات
۲,۵۴۷ بازدید 7 فروردين 1400

دگردیسی سنجاقک ها

آفات
۱,۶۸۴ بازدید 7 فروردين 1400

پرش مورچه ها با کمک آرواره

آفات
۱,۲۵۹ بازدید 7 فروردين 1400

کنترل مگس سفید

آفات
۱,۷۳۷ بازدید 6 فروردين 1400

تغذیه آفات از گیاهان

آفات
۱,۰۴۸ بازدید 6 فروردين 1400