آفات

فیلم آفات

مبارزه با افت حلزون

آفات
۵۴ بازدید 11 مرداد 1401

آفت سن

آفات
۰ بازدید 24 خرداد 1401

خطرناکترین حشرات دنیا

آفات
۴,۰۳۲ بازدید 16 بهمن 1400

مرگبارترین حشرات دنیا

آفات
۲,۰۹۸ بازدید 16 بهمن 1400

جذابترین جدال برای بقا

آفات
۱,۳۶۳ بازدید 16 بهمن 1400

کنترل مینوز مرکبات

آفات
۲,۷۶۸ بازدید 16 بهمن 1400

دگردیسی سنجاقک ها

آفات
۱,۸۶۵ بازدید 16 بهمن 1400

کنترل مگس سفید

آفات
۱,۹۰۴ بازدید 16 بهمن 1400

تغذیه آفات از گیاهان

آفات
۱,۲۱۰ بازدید 16 بهمن 1400

چرخه زندگی تریپس

آفات
۱,۶۶۴ بازدید 16 بهمن 1400

تهدید و آفت زنبور عسل

آفات
۵۳۱ بازدید 16 بهمن 1400

شناسایی و کنترل شپشک

آفات
۱۸۷ بازدید 16 بهمن 1400