آفات

فیلم آفات

کنترل حشرات با روغن ولک

آفات
۱۶۰ بازدید 26 خرداد 1400

تهدید و آفت زنبور عسل

آفات
۴۳۸ بازدید 17 خرداد 1400

چرخه زندگی تریپس

آفات
۱,۵۴۷ بازدید 17 خرداد 1400

مرگبارترین حشرات دنیا

آفات
۲,۰۰۸ بازدید 13 ارديبهشت 1400

خطرناکترین حشرات دنیا

آفات
۳,۸۴۳ بازدید 7 فروردين 1400

مرگبارترین آرواره های دنیا

آفات
۱,۵۶۹ بازدید 7 فروردين 1400

جذابترین جدال برای بقا

آفات
۱,۲۸۳ بازدید 7 فروردين 1400

کنترل مینوز مرکبات

آفات
۲,۶۴۳ بازدید 7 فروردين 1400

دگردیسی سنجاقک ها

آفات
۱,۷۵۵ بازدید 7 فروردين 1400

پرش مورچه ها با کمک آرواره

آفات
۱,۳۲۳ بازدید 7 فروردين 1400

کنترل مگس سفید

آفات
۱,۸۰۵ بازدید 6 فروردين 1400

تغذیه آفات از گیاهان

آفات
۱,۱۱۰ بازدید 6 فروردين 1400