آفات

فیلم آفات

مبارزه با افت حلزون

آفات
۲۱۳ بازدید 11 مرداد 1401

آفت سن

آفات
۰ بازدید 24 خرداد 1401

خطرناکترین حشرات دنیا

آفات
۴,۲۰۲ بازدید 16 بهمن 1400

مرگبارترین حشرات دنیا

آفات
۲,۱۹۵ بازدید 16 بهمن 1400

جذابترین جدال برای بقا

آفات
۱,۴۸۴ بازدید 16 بهمن 1400

کنترل مینوز مرکبات

آفات
۲,۸۸۲ بازدید 16 بهمن 1400

دگردیسی سنجاقک ها

آفات
۱,۹۸۸ بازدید 16 بهمن 1400

کنترل مگس سفید

آفات
۱,۹۸۴ بازدید 16 بهمن 1400

تغذیه آفات از گیاهان

آفات
۱,۳۴۰ بازدید 16 بهمن 1400

چرخه زندگی تریپس

آفات
۱,۷۵۴ بازدید 16 بهمن 1400

تهدید و آفت زنبور عسل

آفات
۶۳۴ بازدید 16 بهمن 1400

شناسایی و کنترل شپشک

آفات
۳۲۹ بازدید 16 بهمن 1400