آفات

فیلم آفات

خطرناکترین حشرات دنیا

آفات
۳,۵۹۸ بازدید 4 بهمن 1399

مرگبارترین حشرات دنیا

آفات
۱,۹۱۲ بازدید 4 بهمن 1399

جذابترین جدال برای بقا

آفات
۱,۱۳۳ بازدید 4 بهمن 1399

کنترل مینوز مرکبات

آفات
۲,۴۴۱ بازدید 4 بهمن 1399

دگردیسی سنجاقک ها

آفات
۱,۵۷۲ بازدید 4 بهمن 1399

کنترل مگس سفید

آفات
۱,۶۶۲ بازدید 4 بهمن 1399

تغذیه آفات از گیاهان

آفات
۹۸۴ بازدید 4 بهمن 1399

چرخه زندگی تریپس

آفات
۱,۴۱۸ بازدید 4 بهمن 1399

تهدید و آفت زنبور عسل

آفات
۳۰۷ بازدید 4 بهمن 1399