آفات

فیلم آفات

آفت سن

آفات
۰ بازدید 24 خرداد 1401

خطرناکترین حشرات دنیا

آفات
۳,۹۶۵ بازدید 16 بهمن 1400

مرگبارترین حشرات دنیا

آفات
۲,۰۶۲ بازدید 16 بهمن 1400

جذابترین جدال برای بقا

آفات
۱,۳۳۱ بازدید 16 بهمن 1400

کنترل مینوز مرکبات

آفات
۲,۷۲۰ بازدید 16 بهمن 1400

دگردیسی سنجاقک ها

آفات
۱,۸۲۰ بازدید 16 بهمن 1400

کنترل مگس سفید

آفات
۱,۸۶۹ بازدید 16 بهمن 1400

تغذیه آفات از گیاهان

آفات
۱,۱۸۰ بازدید 16 بهمن 1400

چرخه زندگی تریپس

آفات
۱,۶۲۶ بازدید 16 بهمن 1400

تهدید و آفت زنبور عسل

آفات
۵۰۵ بازدید 16 بهمن 1400

شناسایی و کنترل شپشک

آفات
۱۴۱ بازدید 16 بهمن 1400