آفات

فیلم آفات

مبارزه با افت حلزون

آفات
۱۳۲ بازدید 11 مرداد 1401

آفت سن

آفات
۰ بازدید 24 خرداد 1401

خطرناکترین حشرات دنیا

آفات
۴,۱۱۱ بازدید 16 بهمن 1400

مرگبارترین حشرات دنیا

آفات
۲,۱۵۲ بازدید 16 بهمن 1400

جذابترین جدال برای بقا

آفات
۱,۴۱۵ بازدید 16 بهمن 1400

کنترل مینوز مرکبات

آفات
۲,۸۲۶ بازدید 16 بهمن 1400

دگردیسی سنجاقک ها

آفات
۱,۹۲۲ بازدید 16 بهمن 1400

کنترل مگس سفید

آفات
۱,۹۴۸ بازدید 16 بهمن 1400

تغذیه آفات از گیاهان

آفات
۱,۲۷۴ بازدید 16 بهمن 1400

چرخه زندگی تریپس

آفات
۱,۷۱۵ بازدید 16 بهمن 1400

تهدید و آفت زنبور عسل

آفات
۵۷۷ بازدید 16 بهمن 1400

شناسایی و کنترل شپشک

آفات
۲۴۶ بازدید 16 بهمن 1400