آفات

فیلم آفات

خطرناکترین حشرات دنیا

آفات
۳,۶۱۹ بازدید 7 فروردين 1400

مرگبارترین آرواره های دنیا

آفات
۱,۴۴۶ بازدید 7 فروردين 1400

جذابترین جدال برای بقا

آفات
۱,۱۵۹ بازدید 7 فروردين 1400

کنترل مینوز مرکبات

آفات
۲,۴۶۵ بازدید 7 فروردين 1400

دگردیسی سنجاقک ها

آفات
۱,۶۰۷ بازدید 7 فروردين 1400

پرش مورچه ها با کمک آرواره

آفات
۱,۲۱۴ بازدید 7 فروردين 1400

کنترل مگس سفید

آفات
۱,۶۸۳ بازدید 6 فروردين 1400

تغذیه آفات از گیاهان

آفات
۱,۰۰۷ بازدید 6 فروردين 1400

مرگبارترین حشرات دنیا

آفات
۱,۹۲۷ بازدید 4 بهمن 1399

چرخه زندگی تریپس

آفات
۱,۴۳۳ بازدید 4 بهمن 1399

تهدید و آفت زنبور عسل

آفات
۳۲۲ بازدید 4 بهمن 1399