آفات

فیلم آفات

کنترل حشرات با روغن ولک

آفات
۱۰۲ بازدید 26 خرداد 1400

تهدید و آفت زنبور عسل

آفات
۳۹۶ بازدید 17 خرداد 1400

چرخه زندگی تریپس

آفات
۱,۵۰۳ بازدید 17 خرداد 1400

مرگبارترین حشرات دنیا

آفات
۱,۹۸۵ بازدید 13 ارديبهشت 1400

خطرناکترین حشرات دنیا

آفات
۳,۷۶۶ بازدید 7 فروردين 1400

مرگبارترین آرواره های دنیا

آفات
۱,۵۲۳ بازدید 7 فروردين 1400

جذابترین جدال برای بقا

آفات
۱,۲۴۶ بازدید 7 فروردين 1400

کنترل مینوز مرکبات

آفات
۲,۵۹۹ بازدید 7 فروردين 1400

دگردیسی سنجاقک ها

آفات
۱,۷۱۰ بازدید 7 فروردين 1400

پرش مورچه ها با کمک آرواره

آفات
۱,۲۸۸ بازدید 7 فروردين 1400

کنترل مگس سفید

آفات
۱,۷۶۸ بازدید 6 فروردين 1400

تغذیه آفات از گیاهان

آفات
۱,۰۷۲ بازدید 6 فروردين 1400