آفات

فیلم آفات

آفت سن

آفات
۰ بازدید 24 خرداد 1401

خطرناکترین حشرات دنیا

آفات
۳,۹۶۷ بازدید 16 بهمن 1400

مرگبارترین حشرات دنیا

آفات
۲,۰۶۶ بازدید 16 بهمن 1400

جذابترین جدال برای بقا

آفات
۱,۳۳۴ بازدید 16 بهمن 1400

کنترل مینوز مرکبات

آفات
۲,۷۲۳ بازدید 16 بهمن 1400

دگردیسی سنجاقک ها

آفات
۱,۸۲۲ بازدید 16 بهمن 1400

کنترل مگس سفید

آفات
۱,۸۶۹ بازدید 16 بهمن 1400

تغذیه آفات از گیاهان

آفات
۱,۱۸۱ بازدید 16 بهمن 1400

چرخه زندگی تریپس

آفات
۱,۶۲۶ بازدید 16 بهمن 1400

تهدید و آفت زنبور عسل

آفات
۵۰۷ بازدید 16 بهمن 1400

شناسایی و کنترل شپشک

آفات
۱۴۶ بازدید 16 بهمن 1400