آفات

فیلم آفات

مبارزه با افت حلزون

آفات
۹۷ بازدید 11 مرداد 1401

آفت سن

آفات
۰ بازدید 24 خرداد 1401

خطرناکترین حشرات دنیا

آفات
۴,۰۷۳ بازدید 16 بهمن 1400

مرگبارترین حشرات دنیا

آفات
۲,۱۲۸ بازدید 16 بهمن 1400

جذابترین جدال برای بقا

آفات
۱,۳۸۶ بازدید 16 بهمن 1400

کنترل مینوز مرکبات

آفات
۲,۸۰۲ بازدید 16 بهمن 1400

دگردیسی سنجاقک ها

آفات
۱,۸۹۷ بازدید 16 بهمن 1400

کنترل مگس سفید

آفات
۱,۹۳۰ بازدید 16 بهمن 1400

تغذیه آفات از گیاهان

آفات
۱,۲۴۹ بازدید 16 بهمن 1400

چرخه زندگی تریپس

آفات
۱,۶۹۳ بازدید 16 بهمن 1400

تهدید و آفت زنبور عسل

آفات
۵۵۱ بازدید 16 بهمن 1400

شناسایی و کنترل شپشک

آفات
۲۱۷ بازدید 16 بهمن 1400