آفات

فیلم آفات

مبارزه با افت حلزون

آفات
۱۷۴ بازدید 11 مرداد 1401

آفت سن

آفات
۰ بازدید 24 خرداد 1401

خطرناکترین حشرات دنیا

آفات
۴,۱۴۸ بازدید 16 بهمن 1400

مرگبارترین حشرات دنیا

آفات
۲,۱۶۹ بازدید 16 بهمن 1400

جذابترین جدال برای بقا

آفات
۱,۴۴۹ بازدید 16 بهمن 1400

کنترل مینوز مرکبات

آفات
۲,۸۵۶ بازدید 16 بهمن 1400

دگردیسی سنجاقک ها

آفات
۱,۹۵۱ بازدید 16 بهمن 1400

کنترل مگس سفید

آفات
۱,۹۶۳ بازدید 16 بهمن 1400

تغذیه آفات از گیاهان

آفات
۱,۳۰۸ بازدید 16 بهمن 1400

چرخه زندگی تریپس

آفات
۱,۷۳۰ بازدید 16 بهمن 1400

تهدید و آفت زنبور عسل

آفات
۶۰۳ بازدید 16 بهمن 1400

شناسایی و کنترل شپشک

آفات
۲۸۷ بازدید 16 بهمن 1400