آفات

فیلم آفات

کنترل حشرات با روغن ولک

آفات
۱۶۳ بازدید 26 خرداد 1400

تهدید و آفت زنبور عسل

آفات
۴۴۰ بازدید 17 خرداد 1400

چرخه زندگی تریپس

آفات
۱,۵۴۹ بازدید 17 خرداد 1400

مرگبارترین حشرات دنیا

آفات
۲,۰۰۸ بازدید 13 ارديبهشت 1400

خطرناکترین حشرات دنیا

آفات
۳,۸۴۴ بازدید 7 فروردين 1400

مرگبارترین آرواره های دنیا

آفات
۱,۵۷۱ بازدید 7 فروردين 1400

جذابترین جدال برای بقا

آفات
۱,۲۸۴ بازدید 7 فروردين 1400

کنترل مینوز مرکبات

آفات
۲,۶۴۵ بازدید 7 فروردين 1400

دگردیسی سنجاقک ها

آفات
۱,۷۵۷ بازدید 7 فروردين 1400

پرش مورچه ها با کمک آرواره

آفات
۱,۳۲۴ بازدید 7 فروردين 1400

کنترل مگس سفید

آفات
۱,۸۰۷ بازدید 6 فروردين 1400

تغذیه آفات از گیاهان

آفات
۱,۱۱۰ بازدید 6 فروردين 1400