١ دنبال‌ کننده
٢,٢٩۴ بازدید ویدیو

چند ترفند در مورد آب دادن گل و گیاه

۲,۲۹۴ بازدید ١٠ مهر ١۴٠٢

گیاهان نیز مانند سایر جانداران به آب نیازمندند و آب نقش مهمی در انتقال مواد غذایی در گیاه و ثبات و شکل آن دارد.

کشاورزی مدرن

جدید‌ترین ویدیو‌ها