تشخیص زمان پیک پرواز با فرومون

متفرقه
۵۱۳ بازدید 10 مهر 1402

فرومون موادی است که از یک فرد ترشح شده و ...

فرومون در مبارزه بیولوژیک چیست

متفرقه
۴۰۲ بازدید 10 مهر 1402

فرومون در مبارزه بیولوژیک چیست ...

فرومون ها و زمان مبارزه شیمیایی

متفرقه
۳۸۵ بازدید 10 مهر 1402

فرومون یک عامل شیمیایی ترشح شده یا دفع شده اس ...