آیا میشه از بذر هیبرید بذر گرفت؟

۱,۰۱۱

آیا میشه از بذر هیبرید بذر گرفت؟

بذر عقیم

گوجه هایی که هیبرید میشوند با احتمال زیادی عقیم میشوند.یعنی اگه مجدد بخواهید بذر بگیرید دچار مشکل میشوید.

(در همه ی بذرها این مورد صادق نیست.)

کلیپ بالا بذر دستی ای است که از گوجه گرفتند. اکثرا تبدیل به درختچه شدند و بار کمی دارند.

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده