انقلابی در کشاورزی با روش پیوند

۹۵۵

انقلابی در کشاورزی با روش پیوند

در این ویدیو دو مزرعه ی هندوانه رو مشاهده مینمایید که در یکی از آن ها از روش پیوند استفاده شده است.تفاوت بارز این دو زمین جالب و بحث برانگیز است.

همانطوری که میبینید در زمینی که از روش پیوند استفاده کرده پوشش برگی بسیارعالی, بار زیاد  و بیماری بسیار کم است.

ویدیوی بالا را تماشا کنید تا شاهد این انقلاب باشید.

برای ارتباط با کارشناسان کشاورزی آنلاین میتوانید با شماره ی 01791011159 یا 01732120480 الی 81 تماس حاصل نمایید.

٢ مهر ١٣٩٨
کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده