بادمجان جگوار در فارس

۲,۲۴۴

بادمجان جگوار در فارس

دومنظوره  قابلیت کشت در گلخانه و فضای باز 

میوه ای کشیده
رنگ مشکی تیره براق و بسیار بازار پسند
طول میوه ۲۵ تا ۳۰ سانتی متر
قطر میوه ۵ تا ۶ سانتی متر
وزن میوه ۲۰۰ الی ۲۵۰ گرممناسب کشت فضای باز و گلخانه و با قابلیت کشت خارج از فصل زیر پلاستیک
ماندگاری بسیار بالا بعد از برداشت
شروع برداشت ۶۵ تا ۷۰ روز بعد از کشت نشا
بسیار پربار، حفظ باردهی و کیفیت میوه در شرایط آب و هوایی گوناگون
مقاوم به بیماری‌های فوزاریوم و سفیدک پودری و تنش‌های دمایی

تلفن تماس: 01791011159

جزئیات بیشتر این بذر

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده