باردهی زیاد گوجه ی تینا در چین دوم

۷۴۵

باردهی زیاد گوجه ی تینا در چین دوم

بسیار پر محصول 

رقم هیبرید

مخصوص کشت در فضای باز
محصول شرکت دایموندسیدز اسپانیا
سازگار با هوای گرم و سرد
قابل کشت در جنوب و سایر نقاط کشور
مناسب کشت بهار تابستان و پاییز
وزن میوه ۱۱۰ تا ۱۵۰ گرم
تیپ بلوکی شکل
رنگ قرمز تیره بازارپسند
برداشت با کاسبرگ
سفت و قابل صادرات
باردهی بالای صد تن در هکتار
مقاوم به فوزاریوم ۱ و ۱
مقاوم به تی وای

تعداد نشا در هکتار ۲۰ تا ۲۵ هزار عدد نشا

دیدن جزئیات بذر گوجه ی تینا

تلفن تماس:01791011159 و 01732120480 و 01732120481

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده