بازدید از زمین کشت گوجه ی ثمین

۴۸۰

بازدید از زمین کشت گوجه ی ثمین

این بذر کاملا مشابه 6189 میباشد.

شما میتوانید برای بررسی دقیق تر این بذر و آشنایی با آن و یا خرید با شماره های 01791011159 و 01732120480 و 01732120481 تماس بگیرید و یا به سایت ((کشاورزی آنلاین)) مراجعه نمایید و تمام جزئیات محصول را ببینید.

ویژگی ها:

بذر تولید بوته های قوی با پوشش مناسب بر روی میوه ها 

میوه ها با سفتی مناسب به وزن ۱۴۰-۱۶۰ گرم 

مقاومت مزرعه ای به فوزاریوم و ورتیسیلیوم مناسب جهت تازه خوری و فرآوری

مناسب کشت فضای باز 

رقمی متوسط رس 

میوه بلوکی شکل برداشت 

در هکتار بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ تن می باشد.

توصیه ما کشت در کنار گوجه سانسید ۶۱۸۹ و مقایسه آن با هم می باشد.

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده