بذرها رو چگونه بکاریم

۶۳۷

بذرها رو چگونه بکاریم

بهترین روش برای کاشت بذر اینه که بذرها رو در سینی نشا همراه با بهترین بستر کشت( کوکوپیت  و پیت ماس) کشت کنید..چون خاکها ی معمولی ممکنه به آفت و بیماری آلوده باشند و به محصولات شما آسیب های جدی وارد کنند.


کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده