بذر خیار درختی و گلخانه ای گالاردو کاشت در شهر خمین

۱,۱۱۸

بذر خیار درختی و گلخانه ای گالاردو کاشت در شهر خمین

محل کشت:شهر خمین - روستای شهابیه جناب آقای رضایی

بذر خیار گالاردو واریته ای بسیار پرگل و فاصله بین میان گره ها معمولا کوتاه است.

• مقاوم دربرابر سرما و فتوسنتز بالا در شرایط کمبود نور

• مقاومت بالایی به سفیدک، آفات و بیماری ها

• مقاومت بالا یه گرمای شدید و مناسب برای مناطق گرم

• نوع گل و میوه ها: ۱۰۰٪ ماده و میوه پارتنو کارپ

• تعداد میوه :۴ تا ۵  گل در هر گره (پرگل)

• ماندگاری بسیار بالا

• رنگ سبز تیره ، شیاردار

• طول میوه: ۱۶ تا ۱۸ سانتی متر

• خیار گالاردو مناسب جهت حمل و نقل و بازار پسند جهت صادرات می باشد. 

در کل محصولی که از کاشتن آن هرگز پشیمان نخواهید شد

جزئیات این بذر و ثبت سفارش

تلفن تماس: 01791011159, 01732120480 و 01732120481

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده