بذر گوجه فرنگی مارس منطقه دشت مغان

۲۱۶

بذر گوجه فرنگی مارس منطقه دشت مغان

جزو ارقام پربار و زودرس 75 روزه 

رقمی بسیار پربار و مناسب جهت تازه خوری و خصوصا مناسب صنعتی و ربی

گوجه فرنگی هیبرید مارس دارای میوه های بلوکی و میانگین وزن 130 تا 140 گزم می باشد.

پوشش برگی عالی، عملکرد بالا و مقاومت بالا نسبت به تنش ها و بیماری ها از ویژگی های این رقم می باشد.

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده