مهم ترین آفات و بیماری گوجه فرنگی گلخانه ای

۱۴,۹۴۷

مهم ترین آفات و بیماری گوجه فرنگی گلخانه ای

۱) بیماریهای مهم گوجه فرنگی


بیماری لکه موجی گوجه فرنگی :

عامل بیماری : Alternaria

علایم : این بیماری اغلب به میوه رسیده حمله كرده و به صورت لكه سیاه وسیع پوشیده از اندام های غیر جنسی عامل بیماری ظاهر می گردد . برخی از نژادهای این قارچ می توانند شكاف های عمیق به رنگ قهوه ای ایجاد كرده و با ترشح مواد موجب خشك شدن ساقه ، برگ و میوه می شود . عامل بیماری در دمای 22 تا 26 درجه با رطوبت نسبی بالا و با وجود قطره های آب روی میزبان به میوه های سالم گوجه نیز حمله می كند . آلودگی بعد از شبنم پایدار به وقوع می پیوندد .

كنترل : ایجاد شرایط مناسب رشد و نمو گیاه انتخاب ارقام با حساسیت كمتر چیدن به موقع گوجه فرنگی ممانعت از آبیاری بی رویه و قرقاب كردن خاك و . . . .

بیماری مرگ گیاهچه گوجه فرنگی ( ریزوكتونیوز گوجه فرنگی ) :

عامل بیماری : Rhizoctonia solani

علایم : این عامل در خزانه به میزبان حمله میكند به صورت لكه های قهوه ای در ریشه و پوسیدگی طوقه ظاهر می گردد و منجربه مرگ گیاهچه می گردد . عامل بیماری در هنگام تماس میوه های گوجه فرنگی با خاك حمله می كند و اولین علایم آن به صورت لكه های قهو ه ای كمی فرو رفته كه به تدریج گسترش می یابند سپس مركز بافت آلوده شكافته شده و رنگ آن قهوه ای تیره می شود . برای پیشگیری باید بذور را ضدعفونی كرد میزبان آلوده را از بین برد .

بیماری آوندی گوجه فرنگی :

عامل بیماری : Fusarirm oxysporum f.sp Iycopersici

علایم : این قارچ می تواند به میزبان در تمامی مراحل رشد حمله كند . برگ های آلوده زرد می شوند . گاهی اوقات فقط یك طرف برگ ها زرد می شوند . برگ های آلوده به تدریج خشك شده و میوه كم و نارس تولید می شوند . اگر بیماری شدت داشته باشد میزبان سریع می میرد . از علایم آن قهوه ای شدن بافت های آوندی است . برای پیشگیری می توان خاك خزانه را توسط بخار با یكی از سموم متام سدیم برمومتیل و ضدعفونی بذر با بنومیل تیوفانات متیل ضد عفونی كرد .

بیماری سوختگی شاخ و برگ گوجه فرنگی :

عامل بیماری : Phythphtora infestans

علایم : این بیماری علاوه بر گلخانه در مزرعه نیز دیده می شود . روی برگ ها لكه های نا منظم بی رنگ كه بعد قهوه ای می شود ظاهر می گردد .در صورت بالا بودن رطوبت علایم به تمام برگ انتقال می یابد و در سطح پایینی برگ های آلوده كپك سفید ظاهر شده روی ساقه و دمبرگ ها علایم به صورت لكه های قهوه ای طولی می باشد . برای پیشگیری می توان هر ١٠ روز سمپاشی كرد ( سموم پیشنهادی : متالاكسیل ، بنالاكسیل و سموم حاوی مس )

بیماری Sclerotinia sclerotiorum

حمله این قارچ بخصوص در گلخانه صورت می گیرد و سریعا سبب مرگ می شود . روی طوقه به صورت لكه های قهوه ای كه به تدریج از كپك سفید پوشیده می شوند .برای پیشگیری می توان با یكی از سموم ایپرودیون پروسیمیدون و دی كلران سمپاشی كرد .

٢) بیماریهای فیزیولوژیكی گوجه فرنگی :

الف ) پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی : این عارضه فیزیولوژیكی به علت تغییرات شدید رطوبت ایجاد شده و باعث از بین رفتن گلگاه می شود . این بیماری به صورت چرمی شكل و قهوه ای تیره روی گلگاه میوه ظاهر می شود . متعادل كردن رطوبت باعث می شود این عارضه بوجود نیاید .

ب ) آفتاب سوختگی گوجه فرنگی : در معرض نور قرار گرفتن میوه به صورت ناگهانی موجب آفتاب سوختگی می شود . هر اقدامی كه ازنور شدید جلوگیری كند موجب كنترل این بیماری فیزیولوژیكی میگردد .

٣ ) آفات مهم گوجه فرنگی :

از آفات مهم گوجه فرنگی می توان به كرم های خانواده اسفیجیده اشاره نمود كه از میوه های گوجه فرنگی تغذیه نموده و اگركنترل صورت نگیرد خسارات فراوانی به گیاه وارد می آید . كرم هلیوتیس یكی دیگر از آفات گوجه فرنگی است كه از ساقه تغذیه نموده و سپس وارد میوه می شود. سمپاشی با كارباریل برای هر دو نوع مفید بوده و موجب كاهش و نهایتًا از بین رفتن آفات می گردد .

مرتضی نظری
مرتضی نظری ٠ دنبال‌ کننده