تاریخ انقضای بذر

۱,۰۱۷

تاریخ انقضای بذر

بذرها تاریخ انقضا ندارند و بسته به شرایط تاریخ انقضای آن ها حفظ میشود!

شرایطی مانند دما,رطوبت,شرایط نگهداری و ...که میتوانید توضیحات کامل تر را در ویدیوی بالا تماشا کنید.

همچنین میتوانید برای گرفتن مشاوره های بیشتر به صورت رایگان با شماره های 01791011159 و 01732120480 و 01732120481 تماس بگیرید.


سایت کشاورزی آنلاین

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده