تفاوت کشاورزی سنتی و مدرن

۲,۵۸۶

تفاوت کشاورزی سنتی و مدرن

کشاورزي مدرن يا کشاورزي دانش محور نزديک به يک قرن است جامعه کشاورزي ايران با آن آشنا شده است. اين سبک کشاورزي نوين داراي دامنه‌اي وسيع و مهمترين خصوصيات آن کشاورزي علمي و اصولي همگام با ترويج و آموزش کشاورزي، به طوري که کشاورزان با کمک کارشناسان و متخصصان کشاورزي در کنار تجربيات خويش از دانش کشاورزي روز بهره مي‌برند، از نتايج آن ايجاد تحول در اين عرصه با افزايش محصولات و توليدات کشاورزي که با اختراع ماشين‌هاي کشاورزي و ورود آنها به عرصه فعاليت‌هاي کشاورزي همگام بود. از طرفي در کشاورزي مدرن مدرنيزه کردن ماشين‌آلات و ادوات کشاورزي و استفاده از نهاده‌هاي کشاورزي جديد نظير انواع کودها و سموم علاوه بر امکان افزايش توليد محصولات کشاورزي اعم از زراعي و باغي و… بحث خودکفايي کشاورزي و توسعه اقتصاد کشاورزي را به همراه داشته است. در آغازين قرن بيستم با شتاب رو به رشد کشاورزي مدرن و توجه به مکانيزاسيون کشاورزي پيامدهايي چون آسان‌تر شدن فعاليت‌هاي کشاورزي، کاهش هزينه‌هاي توليد و تامين امنيت غذايي جامعه جهاني را تا حدودي به دنبال داشته است، همچنين اين روش کشاورزي به واسطه تکنولوژي‌هاي جديد و کشاورزي مکانيزه باعث گسترش سطح زير کشت و توانمندتر شدن کشاورزان و توسعه کشاورزي شده است. به طور کلي در تاريخچه کشاورزي جهان، بخش کشاورزي با پشت‌سر گذاشتن دوره کشاورزي سنتي و گام نهادن در مسير کشاورزي مدرن و پايدار، خدمات شاياني به توسعه و شکوفايي جامعه جهاني کرده است. به اميد تحقق کشاورزي پايدارتر و رونق هر چه بيشتر کشاورزي ايران عزيز ما.

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده