تهدید و آفت زنبور عسل

۷۸۵

تهدید و آفت زنبور عسل

کنه وروآ مایت تهدیدی مهم و جدی برای زنبور های عسل محسوب میشود که میتواند آنها را از بین ببرد.


کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده