جوانه زنی سریع بذر

۶۸۲

جوانه زنی سریع بذر

چطور بذر را آماده ی کشت کنیم؟

برای جوانه زنی سریع تر بذرها بهتره دو ساعت در آب کمی ولرم گذاشته بشه و 24 تا 48 ساعت در پارچه نخی نم دار در دمای 18 تا 25 سانتیگراد بذاریم.

برای بهتر و سریع تر جوانه زدن, ترکیب بذر با اکتیواتور بسیار کار جوانه زنی را سرعت میبخشد.

برای جوانه زنی بذرهای پلیت,اول بایست زیر آب پلیت ها رو شست بعد داخل آب و دستمال بذاریم.

در کاشت بذر در سینی نشاء, بذرهای پلیت بین 4 تا 7 روز دیرتر از بذرهای لخت جوانه میزنند.

شماره های تماس جهت دریافت مشاوره ی رایگان: 01791011159 و 01732120480 و 01732120481 و 01732176657 

سایت کشاورزی آنلاین

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده