حجم و بار زیاد گوجه ی ثمین

۴۸۳

حجم و بار زیاد گوجه ی ثمین

گوجه ی ثمین-کازرون

حجم زیاد بار بوته های گوجه ی ثمین را در این ویدیو ببینید.

با دقت بررسی کنید و بعد انتخاب کنید.

میوه ها با سفتی مناسب به وزن ۱۴۰-۱۶۰ گرم 

برای دیدن جزئیات بیشتر کلیک کنید.

شماره ی تماس با مجموعه و صحبت با کارشناسان: 01791011159 و 01732120480 و 01732120481


کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده