حل کردن سم و کود در آب

۴۹

حل کردن سم و کود در آب

نباید تانکر رو از اب پر کنید و بعد سم و کود رو اضافه کنید.

حتما ابتدا کود و سم رو به صورت جدا حل کنید و بعد به مخزن اضافه کنید. روش حل کردن اصولی سم و کود را در ویدیوی بالا ببینید.

سایت کشاورزی آنلاین

 تلفن تماس: 01791011159 و 01732120481

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده