خشکه کاری برنج روش کاشت برنج بدون نیاز به اب

۱۴,۸۱۷

خشکه کاری برنج روش کاشت برنج بدون نیاز به اب

برنج نقش مهمی در تغذیه نیمی از مردم جهان که بیشتر آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند دارد.این محصول یک سوم سطح زیر کشت غلات دنیا را اشغال کرده است و تامین کننده 35 تا 60 درصد کالری 2/7 میلیارد نفر از جمعیت جهان می باشد.بیش از 90درصد برنج دنیا در آسیا تولید و مصرف می شود.

برنج گیاهی است که نسبت به دیگر گیاهان تحت آبیاری بیشترین سطح زیر کشت را دارد.بیش از 80 درصد منابع آب شیرین در قاره آسیا بری اهداف کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد که نیمی از کل این آب صرف تولید برنج می شود.

محیط رشد برنج به دلیل نیاز آبی فراوان،آن را از دیگر نباتات متمایز می سازد،به طوری که علاوه بر آبیاری در مرحله داشت،مقدار قابل توجهی از آب آبیاری قبل از نشاء یا کشت مستقیم جهت تهیه و آماده سازی زمین وغرقاب نمودن آن و نیز مقدار دیگری در طول دوره رشد محصول به طور مستمر به صورت نفوذ عمقی مصرف می شود.

 

بهترین کود برای برنج

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده