دستگاه ابتکاری برای حمل گوجه

۷۴۰

دستگاه ابتکاری برای حمل گوجه

دستگاه ابتکاری برای حمل گوجه توسط همکار کشاورز در پارس آباد

این دستگاه  با توجه به فاصله جوی های گوجه تنظیم شده است و حدودا گنجایش 30  عدد بسته ی گوجه را دارد.


کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده