دستگاه نشاکار دستی برنج

۲۰,۰۸۶

دستگاه نشاکار دستی برنج

نشا کاری یکی از مراحل کشت برنج است. در این مرحله نشا (جوانه برنج) که پیش از این در خزانه آماده شده را به زمین اصلی انتقال می دهند. 


کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده