روش اندازه گیری پی اچ خاک

۵,۱۲۰

روش اندازه گیری پی اچ خاک

بهتر است قبل از شروع به کاشتن گیاه، PH خاک را تست کنید، که معیاری برای اندازه گیری اسیدی و یا قلیایی بودن خاک است. گیاهان گوناگون، سطوح PH مختلفی نیاز دارند. لذا باید قبل از کاشتن، به این ضریب توجه کرد. روش های مختلفی برای اندازه گیری میزان PH خاک وجود دارد.
سرکه و جوش شیرین یکی از روشهای اندازه گیری پی اچ خاک می باشد.
چند قاشق از یک نوع خاک را در دو ظرف جداگانه بریزید:
در یکی از ظرف ها سرکه بریزید و اگر کف کرد خاک قلیاییست.
به ظرف دیگر اب اضافه کنید تا خاک تبدیل به گل شود و در مرحله بعد به گل جوش شیرین اضافه کنید اگر کف کرد این خاک اسیدیست.
اگر هیچ کدام از آزمایشات با کف همراه نبود phخاک خنثی می باشد.
البته اگر از زمین نمونه برداری می کنید بهتر است از ۶ نقطه در یک زمین نمونه برداری کنید تا نتایج قابل اطمینانی حاصل شود.
لازم به ذکر است که قطعا این روش هایی که گفته شد برای سنجش pH  خاک، دقیق و کاربردی نیست چرا که اگر می بود دیگر نیازی به آزمایشگاههای خاکشناسی نبود و براحتی هر باغدار و یا کشاورز میتوانست از اسیدی بودن و یا قلیایی بودن خاک مطمین شود.
مرتضی نظری
مرتضی نظری ٠ دنبال‌ کننده