روش گرده افشانی درخت خرما

۶۶۱

روش گرده افشانی درخت خرما

در اين عمليات فردي كه به نام ماهر (موهَر) ناميده مي‌شود، اسپات گل نر را از درختان نر جدا مي كند و پس از آن اقدام به تكاندن آنان بر روی گل آذين های ماده می كنند و قسمت های كوچكی از خوشچه های نر را در بين گل های ماده قرار می دهند تا با بازشدن تدريجی گل های ماده، دانه های گرده در اثر وزش باد و تكان خوردن رها شده و بر روی گل های ماده قرار گيرد. 

برای ارسال فیلم های خود و یا گرفتن مشاوره ی رایگان با ما تماس بگیرید.01791011159 و 01732120480 و 01732120481 

سایت کشاورزی آنلاین

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده