شخم زدن های عمیق با تراکتورهای مدرن

۱,۴۴۱

شخم زدن های عمیق با تراکتورهای مدرن

با ادوات شخم زدن و کشاورزی مدرن آشنا شوید.

به نظر شما جای کدام یک از ادوات سنگین در ایران خالی است؟

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده