عملکرد بذر خیار وزیر

۳۰۲

عملکرد بذر خیار وزیر

مناسب کشت در تمام فصول و سراسر کشور

مخصوص کشت گلخانه ای

شرکت کالیکس از مجموعه شرکت های زیرشاخه وول اگری آمریکا می باشد

مشخصات خیار پرگل  وزیر:
• بذر خیار وزیر واریته ای پرگل و فاصله بین میان گره ها معمولا کوتاه است.
• بذر خیار وزیر با کیفیت و بازارپسندی بالا جهت صادرات
•  ۱۰۰٪ ماده و میوه پارتنو کارپ
• 3 تا 5 گل در هر گره (پر گل) بسته به زمان کشت و آب و هوا و تغذیه
• ماندگاری بسیار بالا
• میوه ترد و شکننده ، شیاردار

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده