عملکرد بذر گوجه تیوا

۱۷۱

بذر گوجه فرنگی تیوا

استان گلستان شهرستان خانببین

بذر گوجه فرنگی تیوا از شرکت دایموندسیدز اسپانیاست

رقمی بلوکی شکل هیبرید و بسیار پربار
رقمی مشابه با بذر برویو فلات
رقمی میان رس حدود 90 روز از انتقال نشا تا برداشت
مناسب کشت در بهار و پاییز(جنوب کشور)
با قابلیت برداشت بین 150 تا 180 تن در هکتار

 

بذر گوجه فرنگی تیوا برای چه کشاورزانی مناسب است؟

کشاورزانی که به دنبال رقمی بلوکی شکل هستند.
کشاورزانی که به دنبال رقمی مقاوم به ویروس و بیماری خصوصا تی وای یا سرجمک هستند.
کشاورزانی که به دنبال جایگزین مناسبی برای گوجه برویو هستند.
کشاورزانی که به دنبال تناژ بالای 150 تن در هکتار هستند.
کشاورزانی که به دنبال رقمی سفت و بازاری هستند.
کشاورزانی که برایشان چیدن گوجه با دمگل مهم است.
کشاورزانی که مشکل آب شور دارند و دنبال ارقام مقاوم به شوری هستند. در نظر داشته باشید جهت کنترل شوری می بایست از گوگرد و هیومیک اسید استفاده کنید.
کشاورزانی که به دنبال رقمی مناسب برای صادرات هستند.
و کشاورزانی که به دنبال رقمی پربار برای مصارف صنعتی و ربی هستند.
نکته: در کشت پاییزه در مناطق جنوب کشور به دلیل کوتاه بودن روز و میزان کمتر تابش آفتاب و سرمای شبانه، فاصله کاشت تا برداشت در تمامی بذرها طولانی تر خواهد شد.

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده