عملکرد بذر گوجه فرنگی نرو همدان

۲۹۵

عملکرد بذر گوجه فرنگی نرو همدان

یکی از پرفروش ترین گوجه ها در سراسر کشور خصوصا مناطق جنوب ، گرمسیر و خاک های شور

قابل کشت در سراسر کشور و تمام اقلیم ها

رقمی میان رس 80 تا 90 روزه بسته به فصل کشت

تیپ گرد

مقاوم به شوری

قابل رقابت با برندهای تیپ گرد در سراسر کشور

با عملکرد بالا 150 تا 170 تن در هکتار

همراه با دمگل بسیار بازارپسند و صادراتی

بذر گوجه فرنگی هیبرید نرو دارای میوه های گرد و میانگین وزن 210 تا 240 گرم می باشد.

پوشش برگی بسیار خوب، عملکرد بالا و مقاومت خوب نسبت به بیماری ها از ویژگی های این رقم می باشد.

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده