فرومون ها و زمان مبارزه شیمیایی

۴۵۲

فرومون ها و زمان مبارزه شیمیایی

فرومون یک عامل شیمیایی ترشح شده یا دفع شده اس که موجب پاسخ اجتماعی در اعضای یک گونه میشود.

برای اینکه شما بدانید چه زمانی برای مبارزه ی شیمیایی با حشرات مناسب تر است ویدیوی بالا را تماشا کنید.


تله فرولایت


سایت کشاورزی آنلاین


تلفن های تماس مجموعه: 01791011159 و 01732120480 و 01732120481

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده