فواید و معایب شخم زدن زمین های زراعی

۱,۱۶۴

فواید و معایب شخم زدن زمین های زراعی

چرا شخم زنی؟!!

زیرا باعث:

نرم شدن خاک

هوادهی

کنترل علف های هرز

کنترل آفات

کنترل بیماری 

ریشه زایی بهتر گیاه میشود.

به نظر شما چه فایده ی دیگه ای میتونه داشته باشه؟

آیا شخم زدن ضرر هم میتونه داشته باشه؟

برای مشاوره ی رایگان میتوانید با شماره ها ی 01791011159 و 01732120480 و 01732120481 و 01732176657 و 01732179314 تماس بگیرید.

سایت کشاورزی آنلاین

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده