مدیرعامل و موسس شرکت کشاورزی آنلاین

۹۸۸

مدیرعامل و موسس شرکت کشاورزی آنلاین

آقای نظری مدیرعامل شرکت کشاورزی آنلاین این شرکت را از سال 1393 تاسیس کرد و با قدرت به راهش ادامه میدهد تا روز به روز راه کشاورزان ایرانی را هموارتر کند.

در حال حاضر ایشان در سمت مدیریت مجموعه ی کشاورزی آنلاین به عنوان بزرگترین و معتبرترین سایت کشاورزی در کل کشور هستند.

در این راه از شما میخواهیم که همراه ما باشید. 

شماره ی تماس با مجموعه ی کشاورزی آنلاین: 01791011159

 سایت کشاورزی آنلاین

اینستا گرام کشاورزی آنلاین

تلگرام کشاورزی آنلاین

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده