مدیریت زمستانه تغذیه باغات میوه هسته دار

۶۶۴

مدیریت زمستانه تغذیه باغات میوه هسته دار

شما میتوانید از فیلم کارگاه جامع مدیریت زمستانه تغذیه باغات میوه هسته دار به صورت رایگان استفاده کنید.

مباحث این کارگاه:

تغذیه باغات و تنش سرما

رابطه بین تغذیه بهینه کود  و در ختان میوه

تأمین نسبی عناصر غذایی از خاک و کود

خاک چیست ؟

تغییر غلظت عناصر غذایی

عنصر غذایی

کود چیست؟

مقدار عنصر مورد نیاز گیاه؟؟؟

آنالیز خاک (زمان و روش نمونه گیری)

هر علامتی روی برگ نشانه کمبود نیست

راهنمای کمبود عناصر غذایی باغات

محرکهای رشد گیاهی

تعیین روش  مناسب کاربرد عناصر غذایی

چالکود

روش تزريق كود به داخل خاك

ساختمان برگ و تحرک عناصر غذایی

کود آبیاری

تنش سرما

و چندین مبحث و زیر مبحث دیگر...

مدرس کارگاه: دکتر محمدحسین ارزانش

سایر کارگاه های برگزار شده در آن روز: 

بیماری ها: دکتر محمدعلی آقا جانی و دکتر حجت اله ربانی نسب

آفات:مهندس محمدتقی مبشری

و به همراه آموزش عملی هرس ونهالکاری توسط مهندس سید مجتبی حسینی

شماره ی تماس جهت شرکت در کارگاه های اینده و گرفتن اطلاعات: 01732120481 و 09352750067

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده