مزرعه ای که قطر در دل کویر خود می سازد

۱,۶۶۹

مزرعه ای که قطر در دل کویر خود می سازد

در حالیکه بسیاری از کویر تصویری خشک و بی آب و علف در ذهن دارند اما این روزها کشاورزان مشغول برداشت محصولات کشاورزی و تولید ثروت از شن زارهای کویر هستند. 
 برای دیدن جذاب ترین فیلم هاو عکس های مرتبط با کشاورزی همین الان ، عضوکانال ما شوید. t.me/keshavarzionlinegroup 
برای دیدن محصولات فروشگاه کشاورزی آنلاین به سایت زیر مراجعه کنید.هرجمعه یک محصول شگفت انگیز keshavarzionline.com
کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده