نانو در کشاورزی

۱,۷۲۴

نانو در کشاورزی

آشنایى با دستاوردهای ایران در زمینه فناورى نانو

فناوری نانو توانایی ساخت، کنترل و استفاده ماده در ابعاد نانومتری است. اندازه ذرات در فناوری نانو بسیار مهم است، چرا که در مقیاس نانویی، ابعاد ماده در خصوصیات آن بسیار تأثیرگذار است و خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تک تک اتم‌ها و مولکول‌ها با خواص توده ماده متفاوت است. این اندازه در مواد مختلف متفاوت است . 
برای دیدن جذاب ترین فیلم هاو عکس های مرتبط با کشاورزی همین الان ، عضوکانال ما شوید. t.me/keshavarzionlinegroup 

بزرگترین سایت کشاورزی در ایران

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده