نظر کشاورزی که ثمین و سانسید کشت کرده

۴۷۱

نظر کشاورزی که ثمین و سانسید کشت کرده

کازرون- گوجه ی ثمین

نظر کشاورز در مورد تفاوت ها و شباهت های گوجه ی ثمین و سانسید 6189 چیست؟

ویدیوی بالا را تماشا کنید تا شما هم از اطلاعات و تجربیات کشاورزی که گوجه ی ثمین و سانسید را کشت کرده است استفاده کنید.

جهت گرفتن مشاوره میتوانید با شماره های 01791011159 و 01732120480 و 01732120481 تماس بگیرید.

سایت کشاورزی آنلاین

بذر گوجه فرنگی ثمین مشابه و جایگزین گوجه سانسید ۶١٨٩

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده