ویبراتور شاخه ای

۱,۳۵۱

ویبراتور شاخه ای

برداشت درصورتیکه به کمک نیروی کارگری انسان صورت گیرد یکی از مراحل هزینه بر در تولید بسیاری ازمحصولات کشاورزی است دربسیاری از میوه ها نظیر بادام گردو پسته و زیتون سیستمهای مکانیکی برداشت می توانند تا حد زیادی هزینه های تولید را کاهش دهند از آنجا که این محصولات خشکباری بوده و یا جهت فراوری استفاده میشوند صدمات مکانیکی احتمالی به آنها درحین برداشت ایجاد مشکل زیادی نخواهد کرد عمده ترین ماشین برداشت برای اینگونه محصولات تکاننده ها شیکرها هستند بسامد و دامنه ارتعاش و نیز نوع حرکت همراه با عامل زمان عوامل مهم در طراحی یک تکاننده هستند این عوامل در شرایط مختلف و برای محصولات متفاوت متغیر بوده و قبل از انجام عملیات طراحی یک تکاننده خاص بایستی در مورد آن محصول مشخص گردد.

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده