چرا باید از گوگرد استفاده کنیم

۵۴۳

چرا باید از گوگرد استفاده کنیم

گوگرد در ساخت کلروفیل مشارکت دارد.
در ساخت آنزیم ها تاثیر دارد.
باعث تولید آمینواسید و در نهایت منجر به تولید پروتیین میشود.
باعث تولید روغن در گیاهان روغنی میشود و و خاصیت های دیگر که میتوانید تعداد زیادی از آن ها را در ویدیوی بالا مشاهده نمایید.
برای خرید بذر,کود و ادوات کشاورزی و دریافت مشاوره ی رایگان میتوانید با شماره های 01791011159 و 01732120480 و 01732120481 تماس بگیرید.

سایت کشاورزی آنلاین

انواع گوگردهای موجود در سایت کشاورزی آنلاین

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده