چه کودی به درختان باغ بدهیم

۵۲۸

چه کودی به درختان باغ بدهیم

زمانی که باغ احداث میکنید و درختی میکارید لازم است آزمایش خاک انجام دهید و نیازهای خاک را شناسایی کنید.

در ویدیوی بالا اصول اولیه احداث باغ را مشاهده میکنید.

سایت کشاورزی آنلاین

برای گرفتن مشاوره ی آنلاین با شماره های 01791011159 و 01732120480 و 01732120481 تماس بگیرید.

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده