کنترل علف های هرز بدون بدون مواد شیمیایی

۱,۶۵۲

کنترل علف های هرز بدون بدون مواد شیمیایی

اغلب، علفهای هرز با گیاه زراعی همزمانی رسیدن دارند در نتیجه موقع برداشت محصول بذرشان مخلوط می شود و باعث بوجود آمدن مشکلات زیادی می شود.تفاوتی که بین خسارت علفهای هرز با آفات وامراض گیاهی وجود دارد عدم وجود آسیبهای ظاهری به صورت علایم بر روی گیاه مثل آفات و امراض می باشد.

روش های مبارزه با کنترل علف های هرز متفاوت هستند.مبارزه بیولوژیکی که در این روش علفهای هرز توسط حشره ها یا پاتوژن گیاهی استفاده می شود. روش دوم مبارزه شیمیایی است که در این روش مبارزه در عمل بیشترین قسمت از مبارزه با علفهای هرز را تشکیل می دهد. در این روش مبارزه ، از سموم شیمیایی یا علف کش ها برای کنترل علفهای هرز استفاده می کنند.

محققان موفق به تولید دستگاه هایی شدند که بدون استفاده از مواد شیمیایی می تواند علف های هرز را از بین ببرد که در فیلم بالا این دستگاه ها را مشاهده خواهید کرد.

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده