کود اسید آمینه نوتری پرو بهترین محرک رشد و رفع استرس

۱,۵۳۷

کود اسید آمینه نوتری پرو بهترین محرک رشد و رفع استرس


کود اسید آمینه پودری ایتالیایی نوتری پرو

نوتری پرو محصول کمپانی جی پی پی دابلیو سوییس با مشارکت کمپانی پروتوگرین ایتالیا تولید گردیده است

آمینواسید کل  ۹۰%

نیتروزن کل ۱۴%

کربن آلی ۳۹/۴ %

در بسته بندی های نیم کیلویی
کود استثنایی نوتری پرو سوییس متشکل از نوعی فرمولاسیون خاص ازت ، کربن و اسیدهای آمینه است که به سرعت قابل جذب می باشد . 
این محصول خاص جهت رشد سریع گیاه و رفع تنش توصیه می گردد.
نوتری پرو با میزان مصرف کم تاثیر چشمگیری بر رشد گیاه شما و یا رفع استرس خواهد داشت
آمینو اسید های موجود در نوتری پرو که از طریق هیدرولیز آنزیمی به دست می آیند پیش ماده و مشوق های در حال رشد قوی برای گیاه شما محسوب می شوند.
 اسیدهای آمینه ، پپتیدها و الیگوپپتیدهای موجود در نوتری پرو برای عملکرد متابولیک گیاه شما بسیار مفید بوده و با فعال کردن باکتری های موجود در خاک  محتوای آلی ماده را افزایش داده و ساختار و بافت خاک را سریع بهبود می بخشد.
نوتری پروتو با حمل مواد مغذی (خصوصا ریزمغذی ها نظیر آهن روی منیزیوم بور مس و .... که به مقدار کم برای رشد گیاه مورد نیاز است) از طریق جذب از ریشه و برگ ، به جذب مواد مغذی در گیاه کمک میکند که در نهایت باعث ارتقا رشد رویشی و افزایش میوه به طور قابل توجهی در گیاه می گردد.
مصرف کود نوتری پرو تاثیر بسیار زیادی بر رشد رویشی گیاه و افزایش حجم و وزن میوه دارد.
در واقع ، نوتری پرو باعث صرفه جویی در مصرف انرژی در چندین فرآیند متابولیکی مانند پروتئین ها و کلروفیل در گیاه می شود که این صرفه جویی باعث افزایش راندمان سنتز و در نهایت رشد گیاه و میوه می گردد.
توصیه می شود هر زمان گیاه و یا زراعت شما با هر تنشی اعم از تنش آبی، گیاهسوزی، تنش دمایی، جابجایی و یا تنش شوری دچار استرس گردید سریعا برای رفع این استرس نوتری پرو را مصرف نمایید تا در کمترین زمان ممکن استرس گیاه را رفع نماید
ضمنا در صورت اختلاط با سایر کودها باعث جذب کود در گیاه نیز خواهد شد.

میزان مصرف نوتری پرو سوییس:

میزان مصرف عمومی نوتری پرو یک در هزار می باشد

سبزی و صیفی و غلات هر هکتار نیم تا یک و نیم کیلوگرم

درختان و باغات میوه یک تا یک و نیم در هزار لیتر آب
گل و گیاه زینتی و اپارتمانی  نیم تا یک در هزار

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده