کود دادن به گندم

۴۴

کود دادن به گندم

بعد از کشت گندم و ابیاری اولیه مرحله داشت شروع میشه و کوددهی و آبیاری نقش مهمی در این مرحله دارد. چون کیفیت محصول شما رو تضمین میکند.

برای اشنایی با کوددهی در دوران داشت ویدیوی بالا را تماشا کنید

سایت کشاورزی آنلاین

 تلفن تماس: 01791011159 و 01732120481 

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده