کود های مرحله ی 4برگی

۴۵۱

کود های مرحله ی 4برگی

در مرحله ی چهاربرگی سویا, چه کودی استفاده کنیم؟

ویدیوی بالا را تماشا کنید تا با کودهای مناسب در این مرحله آشنا شوید.

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده