گوجه بازارپسند و پربار نادیا

۴۹۸

گوجه بازارپسند و پربار نادیا

  • •باردهی زیاد
  • •پوشش برگی عالی
  • •آفتاب سوختگی خیلی کم
  • •گوجه هیبرید
  • •بازارپسند
  • •قابلیت برداشت بین 120 تا 150 تن در هکتار
  • •وزن میوه بین 140 تا 160 گرم

برای دیدن جزئیات بیشتر کلیک کنید. 

تلفن تماس با شرکت جهت خرید و مشاوره رایگان: 01791011159 و 01732120481

برنامه تغذیه گوجه فرنگی

کشاورزی آنلاین
کشاورزی آنلاین ١ دنبال‌ کننده