اخرین ابیاری باغمون چه کودی بزنیم؟

آموزش کشاورزی و باغبانی
۹۰۳ بازدید 10 مهر 1402

اخرین ابیاری باغمون چه کودی بزنیم؟ ...

رنگ مخصوص درخت

متفرقه
۵۶۰ بازدید 10 مهر 1402

برای رنگ کردن تنه درخت از چه رنگی استفاده کنیم ...