اخرین ابیاری باغمون چه کودی بزنیم؟

آموزش کشاورزی و باغبانی
۶۳۴ بازدید 14 آبان 1401

اخرین ابیاری باغمون چه کودی بزنیم؟ ...

رنگ مخصوص درخت

متفرقه
۴۶۱ بازدید 16 بهمن 1400

برای رنگ کردن تنه درخت از چه رنگی استفاده کنیم ...