غوغای باردهی گوجه مارول درمنطقه ميانرود دژگاه شیراز

معرفی محصول
۱۶,۲۰۷ بازدید 16 بهمن 1400

گوجه غوغای باردهی گوجه مارول درمنطقه ميانرود دژگاه شیراز ...

برداشت بیشترین گوجه فرنگی در خرامه فارس مزرعه آقای حسن

معرفی محصول
۹,۲۰۳ بازدید 16 بهمن 1400

برداشت بیشترین گوجه فرنگی در خرامه فارس مزرعه آقای حسن ...

گوجه فرنگی مارول در اراک مزرعه آقای قربان بیگی

معرفی محصول
۶,۴۸۹ بازدید 16 بهمن 1400

گوجه فرنگی مارول در اراک مزرعه آقای قربان بیگی تاریخ ...

کاشت موفق گوجه فرنگی مارول در شهرستان نقده

معرفی محصول
۳,۲۶۱ بازدید 16 بهمن 1400

کاشت موفق گوجه فرنگی مارول در شهرستان نقده ...

گوجه ثمین کاملا مشابه گوجه سانسید

معرفی محصول
۳,۰۲۹ بازدید 16 بهمن 1400

گوجه ی ثمین کاملا مشابه با گوجه ی 6189 میباشد. ...

تکرار کشت مارول بخاطر برداشت بالای 150 تن

معرفی محصول
۲,۵۷۳ بازدید 16 بهمن 1400

تکرار کشت مارول بخاطر برداشت بالای 150 تن ...

سانسید 6189 یا ثمین پربار و همرس

معرفی محصول
۲,۰۹۷ بازدید 16 بهمن 1400

در این ویدیو که کشاورز برای ما ارسال کرده است ...

ثمین رکورد برداشت سانسید 6189 را زد

معرفی محصول
۱,۵۷۹ بازدید 16 بهمن 1400

برداشت فوق العاده از گوجه ی ثمین و شباهت این ...

کاشت موفق گوجه ی ثمین در ارسنجان

معرفی محصول
۱,۴۱۶ بازدید 16 بهمن 1400

باردهی این بذر حدود 120 تا 150 تن میباشد. ...

بار زیاد گوجه فرنگی مارول

معرفی محصول
۱,۳۱۶ بازدید 16 بهمن 1400

بذر گوجه فرنگی مارول یکی از پربارترین بذرهای گوجه فرنگی ...

باردهی گوجه ی ثمین در فارس

معرفی محصول
۱,۱۱۳ بازدید 16 بهمن 1400

ثمین از پرطرفداتر ترین گوجه ها و جایگزین گوجه ی ...

مقاومت بالا گوجه مارول در شرایط آب و هوایی بد

معرفی محصول
۱,۰۰۳ بازدید 16 بهمن 1400

مقاومت بالا گوجه مارول در شرایط آب و هوایی بد بذر ...

بازدید از مزرعه گوجه مارول در آشخانه

معرفی محصول
۸۲۵ بازدید 16 بهمن 1400

بذر گوجه فرنگی مادرول یکی از پربارترین بذرهای گوجه فرنگی ...

گوجه ی مشابه سانسید

معرفی محصول
۶۵۹ بازدید 16 بهمن 1400

مناسب کشت فضای باز ...

شباهت های گوجه سانسید 6216 به 6189

معرفی محصول
۶۴۹ بازدید 16 بهمن 1400

شباهت های گوجه سانسید 6216 به 6189 ...

بازدید از زمین کشت گوجه ی ثمین

متفرقه
۴۳۰ بازدید 16 بهمن 1400

این بذر کاملا مشابه 6189 میباشد. ...

نظر کشاورزی که ثمین و سانسید کشت کرده

متفرقه
۴۲۰ بازدید 16 بهمن 1400

نظر کشاورزی که ثمین و سانسید کشت کرده ...

حجم و بار زیاد گوجه ی ثمین

متفرقه
۴۱۲ بازدید 16 بهمن 1400

حجم زیاد بار بوته های گوجه ی ثمین را در ...

ثمین بهترین جایگزین برای سانسید

متفرقه
۴۰۹ بازدید 16 بهمن 1400

توصیه ما کشت در کنار گوجه سانسید ۶۱۸۹ و مقایسه ...

کشاورزی آنلاین در یک نگاه

متفرقه
۳۴۱ بازدید 16 بهمن 1400

کشاورزی آنلاین یک مجموعه ی پویا با نیروهای متخصص در ...

حراج بزرگ محصولات کشاورزی

فروش شگفت انگیز
۶۶۷ بازدید 16 بهمن 1400

بزرگترین حراج سال رو از دست نده. ...