ماشین خاکورز زنجیری

ادوات کشاورزی
۱,۵۷۱ بازدید 16 بهمن 1400

امروزه انواع زیادی از ماشین های خاکورز تولید شده است ...