با ارسال ایمیل به بخش مورد نظر خود می توانید با اگروفیلم در تماس باشید.

  • پشتیبانی سایت : support.agrofilm [at] keshavarzionline [dot] com
  • پیشنهادات و انتقادات : info.agrofilm [at] keshavarzionline [dot] com
  • تبلیغات : adv.agrofilm [at] keshavarzionline [dot] com
  • پیگیری نقض حقوق مالکیت معنوی : pc.agrofilm [at] keshavarzionline [dot] com
  • واتس اپ : 720 920 920 9 [98+]
  • سامانه پیامک : ۱۰۰۰۹۲۰۹۲۰۷۲۰