مقایسه عملکرد کلم پیچ سوپرکرنت و گرین کرنت

معرفی محصول
۳۹۶ بازدید 10 مهر 1402

مقایسه عملکرد کلم پیچ سوپرکرنت و گرین کرنت اگه میخوای عملکرد ...

در فصل پاییز چی کشت کنیم

متفرقه
۷۶۵ بازدید 10 مهر 1402

در فصل پاییز چی کشت کنیم ...

کلم پیچ سوپرکرنت

معرفی محصول
۴۰۷ بازدید 10 مهر 1402

در این ویدیو زمین کشت کلم پیچ سوپرکرنت را مشاهده ...